Landing pl

Claim your FREE* Nest with your purchase of the ScanSnap iX1600

Header Image Text

Przycisk „Prześlij” będzie nieaktywny

Prześlij zgłoszenie

Pola oznaczone * są wymagane

Szczegóły dotyczące zakupu produktu

Zgłoszenie musisz przesłać nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 60 dni po zakupie.

Open Info Box Twoje zgłoszenie ma zastosowanie tylko dla produktów zakupionych między 1 października 2023 r. a 30 kwietnia 2024 r. Jeśli prześlesz je w terminie krótszym niż 30 dni od daty zakupu produktu, zostanie odrzucone.
Open Info Box Numer seryjny znajduje się na opakowaniu produktu i na etykiecie na jego spodzie.
Dane osobiste

Open Info Box Odsprzedawcy i dystrybutorzy nie mogą wysyłać zgłoszeń w imieniu użytkowników końcowych.
Szczegóły adresu dostawy

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, dostarczymy zestawniszczarkę Leitz® IQ Home Office P4 na podany adres.

Prześlij paragon

Open Info Box Nie będziemy w stanie pozytywnie rozpatrzeć zgłoszenia, jeśli na przesłanym przez Ciebie zdjęciu (zdjęciach) nie będzie widoczna data zakupu ani numer części zakupionego produktu. Prześlij plik w formacie PDF, PNG, JPG lub GIF. Maksymalna wielkość pliku 20 MB.
Pytania opcjonalne

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania, ponieważ pozwoli nam to w przyszłości dostarczać lepsze produkty i usługi.

Ile osób jest mniej więcej zatrudnionych w Twojej firmie?

Co przekonało Cię do zakupu ScanSnap?

(Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące)

Co będziesz skanować za pomocą ScanSnap?

(Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące)

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności

Preferencje marketingowe

Prawie gotowe

Aby wysłać formularz, należy przeczytać i zaakceptować Zasady i warunki promocji oraz Politykę prywatności