Downloaden

“Scan het. Versnipper het.” ScanSnap iX1300, iX1400, iX1600 Klantenpromotie

Promotievoorwaarden v2.0_151223_NL

Deze Voorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid met andere berichten, inclusief reclame- of promotiemateriaal. Bewaar een kopie ter informatie.

Promotor

PFU (EMEA) LIMITED, een bedrijf dat is opgericht in het Verenigd Koninkrijk (registratienummer 01578652) met statutaire zetel in Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Verenigd Koninkrijk.

Definities

Term 

Definitie 

Klant 

Persoon die voor privé- of zakelijk gebruik een nieuw Kwalificerend Product heeft gekocht en die niet in dienst is bij, opdrachten uitvoert voor, of anderszins verbonden is aan PFU, zijn Distributie- of Resellerkanaal, RICOH, Fujitsu, ACCO Brands, of een persoon die professioneel bij de promotie betrokken is. 

Claimant 

Een Klant die aan deze promotie deelneemt door met behulp van het Claimformulier een Claim in te dienen. 

Claim 

Een claim die op een Beloning wordt gelegd door middel van een Claimformulier die door een Klant wordt ingevuld en ingediend. 

Claimformulier 

Het online claimformulier betreffende dit Aanbod op de website van de claims https://scanit-shredit.pfuemea3.com/nl/#claim-form  

PFU 

PFU (EMEA) LIMITED, een bedrijf dat is opgericht in het Verenigd Koninkrijk (registratienummer 01578652) met statutaire zetel in Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Verenigd Koninkrijk. 

Kwalificerend land 

Een land dat vermeld staat in de lijst in Paragraaf 2 hieronder. 

Kwalificerend product 

Zoals gedefinieerd in Paragraaf 3 hieronder. 

Persoon 

Heeft betrekking op een persoon van 18 jaar of ouder, een firma, een bedrijf of een andere instantie van personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. 

Promotieperiode 

Zoals gedefinieerd in Paragraaf 4 hieronder. 

Privacybeleid 

PFU’s huidige Privacybeleid waarvan een kopie beschikbaar is op: 

https://scansnapit.com/nl/privacy  

 

of https://scanit-shredit.pfuemea3.com/nl/privacy    

Beloning 

Een Leitz® IQ Home Office Papiervernietiger P4 (GB-stekker of EU-stekker afhankelijk van het land). 

SKU: 80090000  (Model EU-stekker) 

SKU: 80091000  (Model GB-stekker) 

Onderwerp zoals uiteengezet in sectie 29. 

 

Promotie-aanbod

 1. Dit aanbod (het “Aanbod”) geeft klanten die gedurende de Promotieperiode een Kwalificerend Product hebben gekocht, het recht om een Claim in te dienen voor het verkrijgen van een Beloning onder deze Voorwaarden.

 

Kwalificatiecriteria

 1. Dit aanbod is geldig voor Klanten die in één van de hieronder vermelde Kwalificerende Landen wonen, die gedurende de Promotieperiode een Kwalificerend Product hebben gekocht, van een reseller of detailhandelaar die in een hieronder vermeld Kwalificerend Land woont:  
 • België
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Tsjechische Republiek
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden
 • Zwitserland 
 •  

Kwalificerende Producten 

 1. Dit Aanbod is van toepassing op aankopen van NIEUWE Kwalificerende gedurende de Promotieperiode. Het is beperkt tot de hieronder vermelde producten, die worden geïdentificeerd door hun Artikelnummers (‘Kwalificerende Producten’):     

Model

Part Number / SKU

ScanSnap iX1300 (Wit)

PA03805-B001

ScanSnap iX1300 (Zwart)

PA03805-B101

ScanSnap iX1400 (Wit)

PA03820-B001

ScanSnap iX1400 (Zwart)

PA03820-B111

ScanSnap iX1600 (Wit)

PA03770-B401
ScanSnap iX1600 (Zwart)

 

PA03770-B511

Als een aangeschaft product een onderdeelnummer heeft anders dan vermeld in de bovenstaande tabellen, dan heeft u een product uit de grijze import uit een andere regio ontvangen dat geen Kwalificerend Product is en komt u niet voor de beloning in aanmerking. In dergelijke omstandigheden, raden wij aan dat u met uw leverancier contact opneemt en het product retourneert en in plaats daarvan een Kwalificerend Product aanschaft. 

 

Promotieperiode

 1. Dit Aanbod is alleen geldig voor Kwalificerende Producten die gekocht zijn op of tussen deze datums:
  1. Begindatum:
   • voor iX1600-aankopen - 1 oktober 2023
   • voor iX1300- en iX1400-aankopen - 1 januari 2024
  2. Einddatum: 30 april 2024

Venster voor het Indienen van een Claim 

 1. De Klant dient vanaf de datum waarop een Kwalificerend Product gekocht is, 30 dagen te wachten voordat hij een Claim indient (30 kalenderdagen te tellen vanaf de eerste datum na de datum die op de factuur staat).  Dit 30-dagenvenster wordt gebruikt om verkoopinformatie te verzamelen om Claims te valideren en te garanderen dat dit Aanbod niet wordt misbruikt door Klanten die een Kwalificerend Product terugbrengen nadat ze een Claim hebben ingediend. 
 2. Uw Claim moet op het juiste moment ingediend worden: niet eerder dan 30 dagen na de aankoop en niet later dan 60 dagen na de aankoop. 

Voorbeeld 1: Kwalificerend Product dat op 1 oktober 2023: 

  • Vroegste datum waarop de Claim kan worden ingediend: 31 oktober 2023
  • Vroegste datum waarop de Claim kan worden ingediend: 31 oktober 2023

 

Voorbeeld 2: Kwalificerend Product dat op 30 april 2024 gekocht werd: 

  • Vroegste datum waarop de Claim kan worden ingediend: 30 mei 2024: 
  • Laatste datum waarop de Claim kan worden ingediend: 29 juni 2024

 

Een claim indienen

 1. Claims moeten door een Klant die een Kwalificerend Product heeft gekocht worden ingediend. PFU-partners, detailhandelaars, resellers, distributeurs of deelnemende leveranciers mogen namens hun klanten geen Claims indienen. Het Aanbod mag niet op iemand anders worden overgedragen. 
 2. Bij elke Claim moet een geldig bewijs van aanschaf worden ingediend in de vorm van een factuur met daarop de aanschafdatum van het Kwalificerende Product en hun Onderdeelnummers. Dit doet u via de uploadfunctie op het online Claimformulier zodat wij in staat zijn de Claim te valideren. Als het bewijs van aanschaf meer dan 1 pagina beslaat, zorg er dan voor dat alle pagina’s van het document zijn gescand en geüpload. 
 3. De aangeboden Beloning is beperkt tot één per klant (individueel of bedrijf), ongeacht het aantal gekochte in aanmerking komende producten.
 4. Claims die worden ingediend met ontbrekende, onjuiste, ongeldige of verkeerde informatie zullen worden geweigerd en eventuele dubbele claims zullen worden geweigerd.
 5. Alle documentatie die in verband met dit Aanbod wordt ingediend, wordt eigendom van PFU en zal niet worden geretourneerd. Het indienen van verkeerde, onjuiste, misleidende of frauduleuze Claims of documentatie kan diskwalificatie van dit Aanbod tot gevolge hebben en kan ertoe leiden dat de Claimant onderwerp van vervolging of claims door PFU wordt. 

Claimproces

 1. Om succesvol aanspraak te maken op een Beloning, dient de Claimant: 
  1. Aan de kwalificatiecriteria die in deze Voorwaarden staan, te voldoen. 
  2. Een Kwalificerend Product van een reseller of detailhandelaar in een Kwalificerend Land te kopen.  
  3. Zijn Claim op de juiste tijd in te dienen, in overeenstemming met Paragraaf 6 hierboven. 
  4. Naar de Promotie Landingspagina online te gaan en de gevraagde gegevens op het Claimformulier in te vullen.  
  5. Een geldige kopie van de factuur voor de aankoop van het Kwalificerende Product op te laden.  
  6. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid te lezen en ermee akkoord te gaan. 
  7. PFU toestemming te geven om de gegevens die samen met de Claim ingediend zijn, te verzamelen, te bewaren en te verwerken.
  8. Aan alle criteria die in deze Voorwaarden staan, te voldoen. 

Opmerking: Wij bevelen u aan ervoor te zorgen dat uw e-mails niet door spamfilters worden geblokkeerd. 

 

Claimvalidatie & Verzending

 1. Korte tijd nadat een Claim is ingediend, wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat op het Claimformulier stond toen het werd ingediend. Deze eerste e-mail bevestigt en stelt de claimant ervan op de hoogte dat de indiening van zijn Claim ontvangen is. U dient uw spamfolder te controleren om ervoor te zorgen dat u onze e-mailupdates niet misloopt. 
 2. Claims worden normaal gezien binnen 30 dagen na indiening verwerkt. Zodra een Claim verwerkt is, wordt een e-mail naar de claimant verzonden, waarin hem wordt medegedeeld dat zijn Claim is Goedgekeurd of Afgewezen op basis van de in deze Voorwaarden vermelde criteria.
 3. Wanneer een claim Goedgekeurd is, ontvangt de claimant e-mails met een Goedkeuringsbericht en uiteindelijk een Verzendingsbericht met trackinginformatie, inclusief een link naar de koerierswebsite waar u uw zending kunt volgen. Verzendingen worden gestuurd naar het adres dat de claimant op het Claimformulier heeft ingevuld. Het kan tot 60 dagen duren vanaf de Goedkeuring van uw Claim tot de levering van uw Beloning. 

Mislukte leveringen en geretourneerde zendingen

 1. Indien de levering niet is ontvangen binnen 60 dagen na de goedkeuring van een Claim, is het waarschijnlijk dat de koerier uw zending niet kon leveren omdat er niemand was om de goederen aan te nemen op het adres dat vermeld staat op het Claimformulier. 
  1. De claimant kan de tracking-link gebruiken in de e-mail met Verzendmeldingen om naar de website van de koerier te gaan, om zo de status van de zending te bekijken. Afhankelijk van de status kan het mogelijk zijn de levering opnieuw in te plannen. 
  2. Indien de koerier de zending nog steeds niet kan leveren, zal de koerier de zending terugbrengen naar ons uitvoeringscentrum. Wanneer dit gebeurt, zal PFU proberen meerdere malen contact op te nemen met de claimant via telefoon en e-mail (via het telefoonnummer en het e-mailadres dat vermeld staan op het Claimformulier). 
  3. Indien wij vóór 31 juli 2024 geen antwoord krijgen op onze berichten om de levering opnieuw in te plannen, zal de Claim ongeldig worden verklaard en zal het niet langer mogelijk zijn de levering opnieuw in te plannen na 31 juli 2024.

 

Uitsluitingen & Ongeldige Claims

 1. Dit Aanbod is niet beschikbaar of van toepassing op: 
  1. Klanten die in andere landen dan de Kwalificerende Landen wonen, zoals gespecificeerd onder sectie 2. 
  2. Producten die bij resellers of detailhandelaren in andere landen dan de Kwalificerende Landen gekocht zijn. 
  3. Werknemers van PFU, RICOH, Fujitsu, ACCO Brands of hun naaste familieleden. 
  4. PFU-partners, hun respectievelijke agenten, elke distributeur, reseller, detailhandelaar, e-tailer of deelnemende leverancier die betrokken is bij de verkoop of verhuur van scannerproducten, -diensten of -oplossingen, of wie professioneel met het Aanbod verbonden is (of leden van hun familie of gezin). 
  5. Indien het Kwalificerende Product waarop de Claim is gebaseerd, door de Claimant gekocht is voor doorverkoop, verhuur, lease of door hem doorverkocht werd. 
  6. Gebruikte of gereviseerde producten (bijv. gekocht op eBay) die geen nieuwe producten zijn. 
 1. Teruggave van het Kwalificerende Product waarvoor een Claim is ingediend bij de reseller, detailhandelaar of andere persoon van wie het was gekocht, om welke reden dan ook, na het indienen van een Claim, maakt deze Claim ongeldig en geeft PFU het recht om de uitvoering van een Beloning te stoppen of te annuleren en de Klant te diskwalificeren voor het indienen van verdere Claims. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. 
 2. Dit Aanbod kan niet worden gebruikt in combinatie met een ander aanbod, korting of promotie van PFU, waar een andere prijsstelling dan de gewone prijsstelling op basis van distributiekanalen is aangeboden aan de Klant door PFU of via zijn resellers, detailhandelaren of andere distributeurs.
 3. PFU behoudt zich het recht voor om een Claim ongeldig te maken, indien na onderzoek blijkt dat er frauduleuze activiteiten of andere onregelmatigheden in de leveringsketen van distributeur naar reseller en dan naar eindgebruiker zitten of er iets anders is dat door PFU wordt beschouwd als niet in de geest van het Aanbod te zijn. 
 4. Elke Claim die wordt ingediend met de zelfde naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of serienummer van de scanner als een andere Claim, zal worden afgewezen op grond van clausule 9, als een gedupliceerde Claim. 
 5. Elke claim die wordt ingediend met een aankoopbewijs waaruit blijkt dat het product is gekocht door de eiser, rechtstreeks van een distributeur, wordt afgewezen op grond van clausule 17d 
 6. PFU zal onder geen beding in staat zijn om Claims te verwerken of items te vervullen die zijn aangeboden in eerdere promoties die al zijn verlopen. We kunnen alleen claims verwerken en aangeboden artikelen vervullen voor de huidige promotie.  

 

Beperking van Aansprakelijkheid

 1. PFU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische, hardware-, software-, server-, website-, of internetservice-storingen of schade van welke soort dan ook, die de Klant belet of anderszins belemmert, een Claim in te dienen of anderszins aan dit Aanbod deel te nemen. 
 2. Een belastingverplichting die voortkomt uit dit Aanbod of enigerlei Claim of Beloning die geleverd is aan de claimant is voor de verantwoordelijkheid van de claimant. 
 3. PFU mag dit Aanbod ongeldig verklaren indien het belast, voorgeschreven, verboden of beperkt is door de van toepassing zijnde wet. De beslissingen van PFU met betrekking tot één aspect of alle aspecten van dit Aanbod zijn definitief en bindend. 
 4. PFU is niet aansprakelijk voor de nalatigheid van een derde in het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. 
 5. PFU behoudt zich het recht voor om dit Aanbod of deze Voorwaarden in welk stadium dan ook te annuleren of te wijzigen. 
 6. PFU is niet aansprakelijk voor onverwachte tekorten vanwege wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen. In het onwaarschijnlijke geval dat PFU de Beloning niet kan leveren, behoudt PFU zich het recht voor dit te verhelpen door een ander model versnipperaar met vergelijkbare specificaties te leveren. 

 

Andere Wettelijke Zaken

 1. Een Claim wordt alleen goedgekeurd en een Beloning wordt alleen verzonden naar de Klant nadat de Klant heeft voldaan aan alle kwalificeringscriteria en de verplichtingen van de Klant die in deze Voorwaarden staan. Door een Claim in te dienen, bevestigt de Klant dat hij deze Voorwaarden en het Privacybeleid accepteert. 
 2. PFU behoudt zich het recht voor om het gebruik van de advertentiewebsite, inclusief de IP-adressen van gebruikers, nauwlettend in de gaten te houden, zodat PFU misbruik kan opsporen en Claims ongeldig kan maken indien PFU reden heeft om aan te nemen dat deze Claims niet voldoen aan de kwalificerende criteria die in deze Voorwaarden vermeld staan of indien er anderszins inbreuk werd gemaakt op deze criteria.  
 3. Dit Aanbod en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken met betrekking tot alle geschillen die uit of in verband met dit Aanbod en deze Voorwaarden ontstaan. 
 4. Deze Voorwaarden zijn in de Engelse taal gesteld en zijn vertaald naar andere talen. De Engelse versie van deze Voorwaarden (en elk bericht of ander document over deze Voorwaarden) prevaleert indien er een tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid bestaat. 

 

Klantenondersteuning

Indien u met betrekking tot dit Aanbod of de status van een Claim hulp nodig heeft of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via LiveChat

Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag, 09.00 – 17.00 plaatselijke tijd en wanneer de LiveChat-widget op de website wordt vertoond. 

 

Privacyverklaring

PFU (EMEA) LIMITED “De Verwerkingsverantwoordelijke” neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het expliciete, specifieke doel waarvoor zij zijn gegeven en delen ze, zonder uw toestemming, niet met iemand anders die niet namens ons handelt. Uw persoonsgegevens mogen worden gedeeld met onze partners en agenten, “de Gegevensverwerkers” voor klantenadministratie, verkoop, marketing en onderzoek voor producten en diensten die door PFU (EMEA) LIMITED worden geleverd. Uw gegevens worden zowel fysiek als elektronisch beschermd in overeenstemming met De Algemene Verordening Gegevensbescherming van het VK (UK GDPR, VK AVG) en alleen voor zolang als nodig bewaard. 

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dient u ons Privacybeleid te bekijken. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

PFU (EMEA) LIMITED 

Belmont 

Belmont Road 

Uxbridge 

Middlesex 

UB8 1HE 

Verenigd Koningkrijk 

 

Gegevensverwerkers

Foundever Global Services Ltd 

Nether Road 

Galashiels 

TD1 3HE 

Verenigd Koninkrijk 

 

Handelsmerken

©2023 - 2024 ACCO Brands, Alle rechten voorbehouden. Leitz® is een geregistreerd handelsmerk van ACCO Brands Inc. 

 

Over PFU

ScanSnap document-scanners worden ontworpen en geproduceerd door PFU LIMITED, een bedrijf van de RICOHgroep. Zij worden verkocht en ondersteund in Europa, het Midden-Oosten en Afrika door PFU (EMEA) LIMITED, een dochteronderneming van PFU LIMITED.